• My journey into jewellery design was inspired by my passion for Ancient Welsh and Celtic art, as well as the inspirational designs and scenes from Ancient Egypt. I have now mastered several unusual jewellery making techniques which now enable me to make my collections truly unique. I always want each piece to tell an extraordinary story.

    I hope you will join me on my incredible journey.

  • Cafodd fy nhaith i fyd dylunio gemwaith ei ysbrydoli gan fy niddordeb aruthrol mewn hen gelf Celtaidd a Chymreig, yn ogystal a'r ysbrydoliaeth a gaf o ddyluniadau a golygfeydd o'r Hen Aifft. Rwyf wedi meistroli sawl techneg anarferol o wneud gemwaith sydd bellach yn fy ngalluogi i greu casgliadau gwirioneddol unigryw. Yr wyf yn mofyn i bob darn adrodd stori hynod.

    Gobeithio y gwnewch ddod ar fy nhaith anhygoel gyda fi.